hjælp til administrative opgaver

VirksomhedsAssistenten

Assistance NU!!

Se mere om hvilke opgaver du kan få løst.

Fleksible aftaler:

Se hvordan din aftale kan skrues sammen.

Få nyhedsbrevet fra VirksomhedsAssistenten

 

Tilmeld dig vort nyhedsbrev


Opgavetyper

Hvis de opgaver du sidder med ikke sådan umiddelbart kan henføres til én af de nedenfor nævnte overskrifter, så kontakt mig gerne alligevel helt uforpligtende. Hvis jeg ikke kan løse opgaven, kender jeg sikkert én der kan!

Administration

Helt generel assistance i det daglige  arbejde f.eks. under spidsbelastninger

Analysearbejde

Indsamling af data der kan danne beslutningsgrundlag om interne eller eksterne forhold: processer, effektivitet, adfærd, trivsel, spildtid, rentabilitet, kvalitet, forbedringspotentialer. eller kunder, markeder, konkurrenter, produkter.

Coaching

Samtaler på alle niveauer i organisationen der kan tjene som inspiration til at komme videre med situationer hvor de gode resultater udebliver. Hvor et ændret perspektiv er vejen frem.

Dokumenthåndtering

Tekstskrivning, arkivering, redigeringsarbejde, oversættelse til/fra engelsk og tysk, udarbejdelse af skabeloner, præsentationer og avancerede regneark Dokumentation der skal omstruktureres og måske gøres mere præsentabelt eller kundetilrettes.

Effektivisering

Få synliggjort den værdi der ligger gemt i uhensigtsmæssige rutiner og arbejdsgange i din organisation. Og få assistance til at realisere gevinsten.

Forandring

Planlægning og implementering af forandringer i organisationen og dens arbejdsprocesser. Ofte er det mere vigtigt at fokusere på det “at forandre” end på selve forandringen!

Informationssøgning

Generel informationssøgning hvor du mangler viden om et emne, og mangler tiden til at finde den: produkter, patenter, kunder, konkurrenter, tekniske detaljer, etc.

Kvalitetsstyring

Alle aspekter af en ISO 9001 certificering, f.eks: audit, undervisning, dokumentation, registreringer, rapportering, dokumenthåndtering.

Opbygning og vedligehold af ledelses- og kvalitetssystemer.

Ledelsesinformation

Udvikling og vedligehold af databaser og avancerede regneark til registrering og rapportering af data i virksomheden.

Projektledelse

Planlægning og styring af interne opgaver hvor en overordnet styring er nødvendig: procesforbedring, effektivisering, omorganisering, flytning, nye arbejdsrutiner, etc.

Rådgivning

Få gode råd og vejledning omkring planlægning og implementering af effektivisering, forandring og udvikling af organisationen.

Undervisning

Planlægning af undervisningsforløb. Inspirerende undervisning på dansk, engelsk eller tysk. Emnerne kan være af såvel teknisk som administrativ karakter.

 

Udfordring

Når hverdagen i en organisation skal ændres væsentligt, er perspektivet det altafgørende for at få succes.

 

Se de enkelte opgavetyper:

Admin.
Analyse
Coaching
Effektiv.
Forandring
Info-søgning
Dokumenter
Kvalitet
Ledelsesinfo.
Projekter
Rådgivning
Undervisning

E-levator | Himmerlandsgade 2b | 9600 Aars | tlf. 98626269 | mobil 30642186